Get Adobe Flash player

Овощни фиданки

За нас

Лешникови насаждения  ЗП Владимир Петров

Фирмата ни е ориентирана предимно към износ на фиданки за лешникови и орехови насаждения. Нашите разсадници притежават сертификат за произведената продукция. Предпочитанията ни са за сключване на дългогодишни договори .

Фиданки за лешници

Лешников разсадЛешникът е многогодишно храстовидно растение с височина от 3-4 м. Той е разделнополово, еднодомно опрашващо се растение. Мъжките цветове са във формата на реси, а женските са със съцветия на смесените клонки. Цъфтежът на женските цветове (представляващи малки червени близалца) не се вижда, тъй като се намират на върха на пъпките.

Лешникът е най-рано цъфтящата овощка. Цъфтежът на смесените пъпки в зависимост от сортовете може да бъде от октомври до февруари. Кореновата система е добре развита, силно разклонена като основната част е разположена на дълбочина до 30-40 см. Плодовете са събрани на групи. Плододаването започва след 3-тата или 4-тата година. Средно от храст се получават около 10-12 кг плодове. Оптимални добиви се получават след 10-тата година. Лешникът е влаголюбиво растение. Подходящи са райони с надморска височина и над 700 м. Подходящи за лешникови насаждения са песъкливо-глинести, наносни или хумусно-карбонатни почви. Read the rest of this entry »

Tyxo брояч